ICAR

Współpraca zadaniowa - 2 lata; opracowanie nowej koncepcji wkładek do ramek na zdjęcia pełniących w tego rodzaju produktach funkcję etykiet, projekt katalogu produktowego.